Kentsel Dönüşüm Mağduriyet

Kentsel Dönüşüm Mağduriyet

KENTSEL DÖNÜŞÜM MAĞDURLARI Apartmanınızın/Sitenizin Kentsel Dönüşümü esnasında, Bina risk raporunun gerçeğe aykırı olarak alındığını düşünüyorsanız, Binanızın güçlendirilebilecekken yıkımı yolunda, sizin dışınızda kararlar alınıyorsa, 2/3 arsa payı çoğunluğu sağlanmadan kararlar alınmışsa, Size veya bazı maliklere tebligatlar yapılmadan kararlar alınmışsa, Müteahhit firma 2/3 çoğunluk kararı olmadan seçilmişse, Kanuna aykırı olarak hissenizin satışı tehlikesi ile karşı karşıya kaldıysanız, Herhangi bir aşamada binanızın değerinin eksik tesbit edildiğini düşünüyorsanız, Kentsel dönüşüm değil rantsal dönüşüm yapıldığını düşünüyorsanız, Yeni yapıda hakkaniyetli dağıtım yapmadığını, şerefiyenizin verilmediğini veya diğer maliklere oranla eksik m2 aldığınızı düşünüyorsanız, yeni binadaki konumunuz eski konumunuza oranla daha kötü hale gelmişse ancak diğer malik veya maliklerin konumunda iyileşme var ise, Eski riskli binanızda arsa paylarının şerefiyelere ve m2 lere oranla doğru özgülenmediğini düşünüyorsanız, Veya herhangi bir nedenle yeniden yapılanma esnasında mağdur edildiğinizi düşünüyorsanız süreler ve izlenecek yol açısından Mutlaka hukuksal yardım almalısınız.