Çatı Su Yalıtımı

Çatı Su Yalıtımı

Su ile direkt temas halinde bulunan çatıların, yağmur suyunun çatı kaplaması altına geçirmesini engellemek için en başta doğru tasarlanması ve çatı örtü malzemesinin, suyu yapıdan uzaklaştırabilecek özellikte seçilmesi gerekmektedir. Çatı sisteminde yağış suyu geçirimsizliği sağlanmalıdır. Bu bağlamda çatı üzerine gelen yağış suları, belirli noktalarda toplanarak en kısa yoldan güvenli bir şekilde uzaklaştırılmalıdır.Yalıtım uygulamaları bakımından çatılar; soğuk (iki tabakalı) ve sıcak (tek tabakalı) olmak üzere iki gurupta incelenir. Soğuk Çatılar; eğimli ya da az eğimli bir çatıda örtü konstrüksiyonu ile taşıyıcı konstrüksiyon arasında havalandırmayı sağlayan bir hava yastığının bulunduğu iki katmanlı bir çatı türüdür. Bu çatıda alttan gelen su buharı döşeme ve ısı tutucuyu geçerek hava yastığı yoluyla dışarı atılır ve buhar kesici gerekmez. Soğuk çatılarda su yalıtımı genellikle kiremit altında yapılır. Sıcak Çatılar; Çatıyı oluşturan tüm katmanların belli bir sıra ile sıralandıkları bu tür çatıda, taşıyıcı, koruyucu katmanlar, arasında bir hava yastığı olmaksızın tek bir kabuk halinde oluşturulurlar.