Peyzaj Proje Uygulama

Peyzaj Proje Uygulama

Peyzaj düzenleme çalışmaları, peyzaj projelendirme çalışmaları ile başlamaktadır. Peyzaj projeleri; bitkilendirme tasarımı, drenaj projesi, sulama sistemi projesi ve aydınlatma hatları projesi ile birlikte çizilen bir projeler bütünüdür. Yapılan bitkilendirme tasarımı projelerin de bitkilerin isimleri, kullanım alanları, renk ve şekil bakımından tasarımları belirtilir. Drenaj projesinde drenaj hatlarının geçtiği alanlar, kullanılan malzeme boyutları ve özellikleri açık bir şekilde gösterilmektedir. Sulama sistemi projelerinde, sulama sisteminin anahat borusu ve özellikleri, spring yerleri ve springlere su ulaştıran boruların özellikleri, zamanlayıcı özellikleri bulunmaktadır. Aydınlatma Projesi içerisinde devreler ve özellikleri, ana akım hattı ve aydınlatma elemanlarının şekilleri, boyutları ve özellikleri gösterilmektedir.